Wekelijkse Spreekuren

Spreekuren en open inloop:

Maandag:

09.00 – 16.30: Open inloop (dagactiviteiten) in het Huis Van De Wijk

09.00 – 12.00: Meldpunt Tussen Wal en Schip

13.30 – 15.30: Spreekuur Platform sociale zekerheid

14.00 – 17.00: Spreekuur taalcoaches Groen Licht

 

Woensdag:

09.00 – 16.30: Open inloop (dagactiviteiten) in het Huis Van De Wijk

09.00 – 12.00: Spreekuur Informatie en Advies Venlo-Zuid

09.45 – 10.00: Bloedafname/trombosedienst

10.00 – 12.00: Spreekuur Burenhulp

 

Donderdag:

09 00 – 12.30: Spreekuur Zorgadvies en regelhulp

09.00 – 16.30: Open inloop (dagactiviteiten) in het Huis Van De Wijk

11.00 – 13.00: Wijkspreekuur Venlo-Zuid

18.45 – 20.30: Spreekuur Rechtswinkel

 

Elke 4e Zaterdag van de maand:

12.00 – 16.00: Repair Café Venlo-Zuid