Platform sociale zekerheid

 

 

Platform Sociale Zekerheid

 

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en

problemen kosteloos bij ons terecht.

Stichting Platform Sociale Zekerheid Noord- en Midden-Limburg bestaat uit Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o. en Stichting WIA/WAO Belangengroep

Reuver-Beesel-Offenbeek e.o..

 

Wij geven u onder andere informatie en advies over:

 • uw rechten en plichten tijdens de ziektewetperiode,
 • de taken van werkgever, werknemer en Arbo-dienst (wet Verbetering Poortwachter),
 • de claimbeoordeling WIA door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV (hoe verloopt een keuring?),
 • reïntegratiemogelijkheden naar betaald werk en hoe verder als dit niet gaat,
 • de vernieuwde en tevens oude regeling WAJONG,
 • herbeoordelingen door het UWV in het kader van de WIA, WAO, WAJONG, WAZ,
 • andere wetten zoals de WW, IOW, IOAW, Participatiewet (bijstand) en toeslagenwet,
 • het UWV (ook als u bijvoorbeeld een klacht heeft),
 • Pensioenen en uitkeringen (bijvoorbeeld premievrije doorbetaling van het pensioen, WGA-hiaatpensioen, etc...),
 • voorzieningen en regelingen voor minima (bijvoorbeeld individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, etc…),
 • als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV. Wij helpen bij bezwaar– en beroepsprocedures,
 • desgevraagd gaat iemand van ons mee naar een instantie als het UWV, het UWV- werkbedrijf, gemeente of werkgever.

Wij geven u graag informatie en advies over deze zaken en bovendien bieden wij u een luisterend oor.

 

 

Spreekuren 

 

Spreekuren georganiseerd door Stichting Platform Sociale Zekerheid Noord- en Midden-Limburg:

Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o.

Spreekuurgroep Venlo

De Zuidpilaar

Reigerstraat 2

5912 XN Venlo

Spreekuur: maandag 13.30u - 15.30u

Telefoon (tijdens spreekuur): 06-47454620

Telefoon (buiten spreekuur): 06-29530550

Internet: www.wao-venlo.nlwww.wia-venlo.nl of www.psz-venlo.nl  

Emailadres: psz.venlo@gmail.com (ook voor vragen of advies) 

 

Het spreekuur is een “open spreekuur” wat betekent dat u geen afspraak hoeft te maken. U wordt dan op volgorde van binnenkomst geholpen.

U bent dan van harte welkom met al uw persoonlijke en algemene vragen op het gebied van uitkeringen. Met name zijn wij gespecialiseerd in ziekte-

en arbeidsongeschiktregelingen.

Onze groep bestaat uit diverse vrijwilligers waar bij het merendeel zelf met arbeidsongeschiktheid te maken hebben en derhalve ervarings

deskundig zijn.

Tevens worden wij door middel van bijscholing op de hoogte gehouden van diverse (wets)wijzigingen en wisselen wij kennis en

ervaring uit met andere spreekuur- en belangengroepen die ook bij het Stichting de Pijler zijn aangesloten. 

De spreekuren worden door al onze vrijwilligers gehouden. Dit betekent dat u op een willekeurig moment iemand anders kunt aantreffen dan de keer

daarvoor. Wilt u het liefst dezelfde persoon spreken vraag dan wanneer deze persoon aanwezig is.


Op maandag 21 mei is ivm Pinksteren geen spreekuur in de Zuidpilaar.

 

 

Voorlichting 

Wij geven u graag voorlichting. Het blijkt namelijk dat veel cliënten die met ziekte of arbeidsongeschiktheid te maken krijgen onvoldoende af weten van

hun rechten en hun plichten. Daarom geven wij graag u een individuele voorlichting.

In het gesprek wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat.

 

Tijdens de voorlichting krijgt u uitgebreide informatie over de regelingen die tijdens de eerste twee jaar van de ziekteperiode van belang zijn en hoe

het vervolg is als u uitgenodigd wordt voor een bezoek aan de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.

Hoe verloopt zo’n eerste claimbeoordeling, waar moet u beslist op letten en hoe bereid u zich het beste voor. Uiteraard gaan we in op de mogelijke

financiële gevolgen zoals het wel of niet ontvangen van een arbeidsongeschiktenuitkering.

Hoe kunt u eventueel bezwaar maken en wat zijn uw mogelijkheden betreffende reïntegratie naar werk.

 

Als u alles op uw gemak nog eens wilt nalezen dan hebben wij ook een aantal documenten en een brochure waar alles in staat.

Al onze activiteiten zijn kosteloos met uitzondering van brochures (drukkosten) en eventueel gemaakte kopieer– en/of reiskosten.

Wij kunnen dit mogelijk maken doordat Stichting de Pijler, waar wij bij zijn aangesloten, subsidie ontvangt van de Provincie Limburg.

We geven ook graag voorlichting aan een groep mensen. Bent u bijvoorbeeld lid van een (belangen)vereniging, WSW instelling, cliëntenraad, etc en

willen u en uw leden graag meer weten over ziekte- en arbeidsongeschiktheidswetgeving. Dan kunt u bij ons terecht. We hebben de beschikking over

een laptop en een beamer voor een presentatie op maat. 

 

 

Spreekuurhouders 

We blijven op zoek naar mensen die spreekuurhouder willen worden. Buiten een prettig groepscontact biedt de groep een dekkende

ONKOSTENvergoeding en veel dankbaarheid.

Het eerste half jaar wordt u ‘opgeleid’ en zult u veel informatie over de Nederlandse Sociale Zekerheid zelfstandig moeten doorlezen.

Tevens houdt u dan spreekuur met een ervaren spreekuurhouder, waar bij u zelf ervaring opdoet.

Ook zijn er cases die besproken kunnen worden en zal uw kennis op peil gehouden worden, door regionale themadagen.

Na een half jaar kunt u zelf samen met anderen een spreekuur houden.

Heeft u zelf interesse om spreekuurhouder te worden, stuur dan een email naar psz-venlo@gmail.com, waar na wij zo spoedig mogelijk contact met

u opnemen.

 

Tot slot nog een belangrijke mededeling:

Al het werk gebeurd zoals gezegd door vrijwilligers. Alles gebeurt naar beste kunnen en weten, maar zij kunnen NOOIT aansprakelijk gesteld worden.