UITNODIGING

Beste bewoners van Venlo-Zuid,

 

Ja, je ziet het goed. We komen naar je toe met een Tipi en we willen weten wat jouw straat/buurt typeert. We willen met je in gesprek over wat er bij jou zoal leeft. Jij bent aan zet! We willen graag van je horen wat er speelt in jouw straat en buurt op het gebied van welzijn, zorg, wonen en werken. 

Waarom willen we dit doen? Als betrokken netwerkpartners van het Huis van de Wijk, de Zuidpilaar, stellen we jouw vraag centraal en gaan samen op zoek naar oplossingen, daar ondersteunen wij je in. 

Even over het Huis van de Wijk, De Zuidpilaar. De Zuidpilaar is een wijkcentrum. Het is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. Je kunt hier ook terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg. 

Denk vooral aan je eigen vragen, maar denk ook aan onderstaande vragen over: Informatie en Advies, het Repaircafé, het Bewonersnetwerk VenloZuid, Wijkgericht werken (denk aan zwerfafval, verkeer), vrije tijd, jeugdactiviteiten, de wijkbus, Samen aan zet, overlast, verbinden van ideeën en nog veel meer.  

Contact: Huis van de Wijk "De Zuidpilaar"

               Reigerstraat 2

               5912 XN Venlo

               Telefoon: 077-3030625

               Email:  zuidpilaar@huisvandewijk.nl


We gaan elkaar zien in het voorjaar van 2018 bij ’t Hagerweike, op het winkelplein Nijvenheimstraat en op het speelplein bij de Anne Frankstraat/ Tiberstraat op de respectievelijke data 4, 11 en 18 april tussen 14:00 en 16:00 uur. Dus we beginnen 4 april bij ’t Hagerweike.


Tipi’s Venlo-Zuid:
- 4 april Speeltuin Hagerweike

- 11 april  Winkelplein van Nijvenheimstraat

- 18 april Speelplein bij de Anne Frankstraat/Tiberstraat

- 6 juni Speeltuin Hagerweike

- 13 juni Winkelplein van Nijvenheimstraat

- 20 juni Speelplein bij de Anne Frankstraat/Tiberstraat


ZATERDAG 21 APRIL